Å, Ä og Ö - Skriv svenska bokstäver  --  Write Swedish letters / characters
Definiera den röda koden för varje bokstav i de små rutorna nedanför
HJÄLP
TILL SVENSKA
Copyright © 2009-2013 Til Norsk - Part of Key Translator. All rights reserved. Home | About | Contact
Web Design and Development by Gustavus Web Solutions